Yazarlar

Christy Brown

Dublinli bir duvarcı ile fedakar bir annenin yirmi iki çocuğundan biri olan Christy Brown, 1932 yılında, Serebral Palsi olarak da bilinen beyin felciyle dünyaya geldi. O yıllarda rahatsızlığının tedavi yöntemleri henüz yeterince gelişmemiş olduğundan, on sekiz yaşına kadar yalnızca sol ayağıyla hayata tutunabildi. On sekiz yaşından itibaren fizik tedavi görmeye başladı. 1981 yılında hayatını kaybedene dek toplamda beş roman ve Collected Poems adlı bir şiir kitabı yayınladı.